Työnantajan sosiaalivakuutusmaksu vuonna 2017

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sosiaalivakuutusmaksut_vuonna_2017_stmak

 

Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut

https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yritys_tyonantajana/Tyonantajan_elake_ja_vakuutusmaksut(9603)