Verotuksen muutoksia 2017

http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Muutoksia2017

 

https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Muutoksia2017/Seuraamusmenettelyja_selkeytetaan(39754)

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160768?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20oma-aloitteisten%20verojen%20verotusmenettelyst%C3%A4

 

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia.

 

HUOM!

 

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymis-seuraamusta. Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan kolmen euron päiväkohtainen myöhästymismaksu ensimmäisen 45 päivän osalta, yhteensä enintään 135 euroa. Yli 45 päivän myöhässä ilmoittamisesta myöhästymismaksua määrätään lisäksi kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä.

 

OmaVero

 

https://www.vero.fi/omavero

 

OmaVero on uusi verkkopalvelu Verohallinnon asiakkaille. Tällä hetkellä OmaVerossa on mahdollista antaa lahjaveroilmoitus.  Tammikuussa 2017 OmaVero korvaa Verotili-palvelun. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon vaiheittain.

 


 

 

 

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista
vuonna 2017

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)

 

KILOMETRIKORVAUS (AUTO)

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)#kilometrikorvaukset

Kilometrikorvaus on 41 senttiä kilometriltä.

 

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvauksen enimmäismäärää 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

 

 

KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)#kotimaanpaivarahat

 

Työmatkan kestoaika                                                     Päivärahan enimmäismäärä

yli 6 tuntia (osapäiväraha)                                             19,00 e
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)                                         41,00 e

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden  

– vähintään 2 tunnilla                                                     19,00 e
– yli 6 tunnilla                                                                41,00 e

 

 

ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)#ulkomaanpaivarahat

 


 

 

Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Verohallinnon_paatos_vuodelta_2017_toimi(41508)

 

 

 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2016 toimitettavaa verotusta varten

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Verohallinnon_yhtenaistamisohjeet_vuodel